Käyttöehdot ja edellytykset

1. Määritelmät

Koskien myynnin ehtoja ja edellytyksiä, tästä eteenpäin Sensilab d.o.o.- yhtiöön viitataan nimellä Sensilab. Ostajalla tarkoitetaan kaikkia henkilöitä tai organisaatioita, jotka tekevät tilauksen tuotteista (”Tilaus”) tai palveluista Sensilab do.o.lta. Tilauksen tekeminen merkitsee sitä, että ostaja hyväksyy Sensilabin tavanomaiset myyntiehdot. Kun Ostaja tekee tilauksen Sensilabilla, oletetaan, että ostaja on hyväksynyt nämä ehdot ja edellytykset. Kun Sensilab ja ostaja tekevät sopimuksen, tällaisiin sopimuksiin sovelletaan näitä ehtoja. Näitä ehtoja sovelletaan myös ostajan myöhempiin suullisiin tilauksiin. Mitään ostajalle asetettuja ehtoja ei missään vaiheessa sovelleta mihinkään tilaukseen. Ostajan antama tilaus katsotaan Sensilabin hyväksymäksi vain, kun Sensilab antaa tilaukseen kirjallisen kuittauksen tai jos (jos aiemmin) Sensilab toimittaa tuotteet ostajalle.

2. Toimitus

Ostajalle toimitettavat toimituspäivät ovat vain arvioita. Sen vuoksi Sensilab ei vastaa viivästyneestä toimituksesta aiheutuvista vahingoista. Kaikista ostajan tilauksista, Sensilabille tulee toimitusmaksu. Jos Ostaja tekee tilauksen, jonka arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 euroa (vähimmäisarvo tilaukselle), Sensilab vastaa toimituskustannuksista. Jos tilauksen arvo on pienempi kuin minimitilausarvo (50 euroa), Sensilab veloittaa 6,90 euroa tavanomaisena toimitusmaksuna ostajalle sekä tavaroiden hinnan. Toimitus tehdään Sensilabin tai sen tavarantoimittajan toimesta Ostajan internet-tilauslomakkeessa ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Siitä lähtien tilattujen tuotteiden riski siirtyy ostajalle ja ostajan vastuulla on hyväksyä tilatut tuotteet toimitusajoneuvosta tai kuriiriltä.

Toimituspaikat sovitaan ostajan ja Sensilabin välillä tilauksen asettamisajankohtana, mutta Sensilab katsoo sen vahvistuneen vasta, kun kirjallisen kuittauksen on antanut Sensilab tai sen kuriiritoimisto toimittaa tilatut tuotteet ostajan osoitteeseen. Ostajan on allekirjoitettava kaikki toimitetut tuotteet saaduksi toimituksen yhteydessä. Jos Sensilab yrittää toimittaa tilatut tuotteet tiettyyn paikkaan tiettynä ajankohtana ja toimitusosoitteessa ei ole ketään, joka hyväksyisi tilatut tuotteet, Sensilab tai sen rekisteröity kuriiri ottaa yhteyttä ostajaan ja ilmoittaa toimituksen yrittämisestä. Jos Sensilab toimittaa tilaamansa tuotteet uudelleen ostajan kanssa sovitulla tavalla, Ostajan on maksettava lisämaksu uudelleen toimituksesta. Sensilab pyrkii varmistamaan, että tilatut tuotteet toimitetaan sovitussa ajassa ja paikassa; mutta Sensilab ei ole vastuussa, jos Sensilabin valvonnan ulkopuolisista olosuhteista johtuu toimitusten laiminlyönti, eikä Sensilabin suorittama suoritus tai toimitusaika ole olennainen.

3. Hinta

Kaikki Sensilabin ostajalle tarjoamat hinnat koskevat tiettyjä tilauksia. Sensilab voi muuttaa hintojaan milloin tahansa ja tällaisessa tilanteessa se ilmoitetaan sen verkkokaupassa. Tilattujen tuotteiden hinnat sisältävät kaikki verot ja tullit, maksut ja arvonlisäveron. Ostajan on maksettava tämä tilauksen tekohetkellä, mukaan lukien kaikki pakkaus-, paketointi, vakuutus-, ja tilaustuotteiden kuljetusmaksut toimitusosoitteeseen

4. Maksuehdot

Sensilab voi tapauskohtaisesti toimittaa kaikki tilatut tuotteet osina, kuten ostaja vaatii. Ostajan on maksettava tilauksesta Sensilabin verkkokaupassa määrättyjen maksuehtojen mukaan. Hinnan maksamisaika on jokaisen Sensilabin ja ostajan välisen sopimuksen tai sopimuksen ydin. Jos Ostaja ei maksa mitään Sensilabille, Sensilab pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tilauksen.

5. Oikeus

Oikeus tilattuihin tuotteisiin siirtyy Sensilabilta ostajalle, kun tavarat toimitetaan ostajan toimitusosoitteeseen.

6. Vaatimukset / valitukset

Ostaja on yksin vastuussa siitä, että se ilmoittaa Sensilabille vahingoittuneista tilatuista tuotteista tai niiden puuttumisesta. Ostajan on ilmoitettava Sensilabille tällaisista vahingoittuneista tai puuttuvista tuotteista kolmen työpäivän kuluessa tilattujen tuotteiden vastaanottamisesta, mikä on osoitettuna toimitusilmoituksessa. Ostaja ottaa yhteyttä Sensilabiin tuotteiden vahingoittumisesta tai puutteesta seuraavalla sähköpostiosoitteella: info@sensilab.fi. Toimituksen jälkeen kolmen työpäivän päätyttyä ostaja ei voi tehdä valituksia tai väitteitä tilattujen tuotteiden laadusta tai määrästä.

6.1 Riitojen ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolella

Lakisääteisten normien mukaisesti Sensilab ei tunnusta minkään sopimuspuolen tuomioistuinten ulkopuolista päätöstä, joka on toimivaltainen ratkaisemaan kuluttajariitoja, joissa kuluttaja voisi aloittaa kuluttajariitojen ratkaisemista koskevan tuomioistuimen päätöksen (Zakon o izvensodnem reševanju) mukaisesti. potrošniških sporov (edelleen: ZlsRPS). Jos ostaja / kuluttaja ei ole tyytyväinen riidanratkaisuun, hän voi jättää ZlsRPS: n mukaisen vetoomuksen menettelyn aloittamisesta kuluttajien välisen riita-asioiden ratkaisemiseksi erityisessä tuomioistuimessa eurooppalaisen riidanratkaisujärjestelmän kautta (ODR) ). ZlsRPS: n mukaisesti Sensilab tarjoaa linkin Euroopan ODR: ään: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SI Ostaja voi päättää hakea oikeutta toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jossa hänellä on vakituinen asuinpaikka.

7. Palautus

Ostaja voi palauttaa tilatut tuotteet viallisen / epätyydyttävän tuotteen tai pakkauksen osalta ja tilauslaskun vasta sen jälkeen, kun Sensilab on samaa mieltä kirjallisesti. Ostaja on velvollinen käyttämään tuotteita ohjeiden mukaisesti ja noudattamaan tiukasti käyttöohjeita ennen kuin he väittävät tyytymättömyyttä mainittuihin tuotteisiin. Lisäksi, Sensilab hyväksyy ostajalta tuotteen / pakkauksen ja siihen liittyvän tilauslaskun, jos ostaja ei ole tyytyväinen tuotteeseen mistä tahansa syystä. Sensilabin tyytyväisyystakuu on voimassa 30 päivää tuotteen vastaanottamisesta. Sensilab haluaa kuitenkin tyydyttää asiakkaansa ja siten ennen palauttamista, ostajan on esitettävä syyt kyseisistä tuotteista Sensilabille tutkimusta varten. Ostajan on lähetettävä tällaiset vialliset tuotteet pakkauksineen ja tilattava lähete Sensilabin Sloveniassa sijaitsevalle laadunvarmistusosastolle tutkimusta varten. Palautuspaketti on lähetettävä osoitteeseen: Sensilab c / o Sensilab d.o.o., Obrtna cona Logatec 7, 1370 Logatec, Slovenia. Sensilab määrittelee vian ja ilmoittaa tällaisesta puutteesta ostajalle korvaavilla tuotteilla tai luotolla tai hyvityksellä ostajan vaatimusten mukaisesti. Palautukset käsitellään 20 työpäivän kuluessa.

8. Takuu

Sensilab takaa, että kaikki tilatut tuotteet ovat parhaan tietonsa mukaan tyydyttävän laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja vailla materiaalisuunnittelusta tai valmistuksesta johtuvia virheitä.

Jos Sensilab hyväksyy ostajan vaatimuksen puutteellisista tuotteista, kokonaisvastuu ei saa ylittää tilattujen tuotteiden korvaamista tai arvoa. Selvitysmenetelmä on Sensilabin harkintavalta, eikä kolmannen osapuolen vaatimuksia hyväksytä.

Ostaja takaa, että sillä on valtuudet tilata ja ostaa tuotteita Sensilabilta. Ostaja takaa lisäksi, että se tallentaa tilatut tuotteet hyväksyttyjen sääntelyohjeiden mukaisesti ja tuhoaa välittömästi kaikki tilatut tuotteet sen jälkeen, kun kyseinen tuote tai tuotteet ovat ylittäneet viimeisen päiväyksen. Ostaja ei milloinkaan toimi tavalla, joka vaarantaa tilattuja tuotteita käyttävien henkilöiden turvallisuuden.

9. Vastuu

Sensilabin täysi vastuu sopimuksessa, vahingoissa, vääristelyssä tai muussa yhteydessä ostajan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseen rajoittuu tuotteen hintaan.

10. Korvaus

Mikäli ostaja käyttää tilattuja tuotteita tavalla, joka rikkoo näitä ehtoja suoraan tai rikkoo sovellettavia määräyksiä ja joka johtaa kolmannen osapuolen toimiin Sensilabia vastaan, ostajan on maksettava korvaukset, eikä pidä Sensilabia ja Sensilabin virkamiehiä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia vastuussa mistään vahingoista, vaatimuksista, korvausvaatimuksista, kustannuksista, kuluista (mukaan lukien välilliset tappiot ja voiton menetykset, kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja kulut) ja aiheutuneista tai aiheutuneista veloista suoraan tai epäsuorasti.

11. Force Majeure

Ostaja ei pidä Sensilabia vastuussa velvoitteidensa laiminlyönnistä tai viivästymisestä sillä kaudella, jonka aikana tällainen epäonnistuminen tai viivästyminen johtuu syistä, jotka eivät liity sen kohtuulliseen valvontaan, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, Jumalan tekoihin, sotaan, lakkoihin tai työriitoihin, kauppasaartoihin, valtion määräyksiin tai muihin ylivoimaisen esteen tapahtumiin.

12. Peruutus

Jos ostaja peruuttaa tilauksensa tilauksen jälkeen, Sensilab pyrkii estämään tavaran lähettämisen. Jos tavarat ovat jo lähteneet lähetyspaikasta, ostaja voi lähettää tavarat takaisin Sensilabin varastolle. Ostaja on kuitenkin velvollinen kantamaan kuljetusmaksut mainitusta lähetyksestä ja loppusumma palautetaan ostajalle asianmukaisesti. Tämä ei saa rajoittaa muita oikeuksia, joita Sensilab voi käyttää näiden myyntiehtojen mukaisesti.

13. Tuotteen palautus ja haittatapahtumien raportointi

Mikäli haittavaikutuksia esiintyy tilatusta tuotteesta, ostajan on varmistettava, että:

a) Ostajan on lopetettava tilatun tuotteen kulutus ja ilmoitettava Sensilabin laatuosastolle välittömästi kaikista haittavaikutuksista tai epäillyistä haittavaikutuksista ja annettava asiaankuuluvat tiedot haittavaikutuksesta, jotta Sensilab voi valmistella ja toimittaa raportin ja ilmoituksen asianmukaisille sääntelyviranomaisille

b) Ostajan on varmistettava, että jokainen, joka on käyttänyt tilattuja tuotteita, on myös suostunut ilmoittamaan Sensilabille edellä olevan (a) kohdan mukaisesti todellisen tai epäillyn haittavaikutuksen sattuessa.

c) Jos haittavaikutus tapahtuu, ostajan ja / tai kuluttajan on palautettava kyseiset tilatut tuotteet takaisin Sensilabille.

Ostaja tekee jatkuvasti yhteistyötä Sensilabin kanssa tilattujen tuotteiden turvallisuuden ja suorituskyvyn seurannassa sekä mahdollisten tilattujen tuotteiden palauttamisessa.

14. Yleistä

Kummankin osapuolen toiselle osapuolelle näiden myyntiehtojen mukaisesti edellyttämä tai sallittu ilmoitus on toimitettava kirjallisesti kyseiselle toiselle osapuolelle sen pääasiallisena toimipaikkana tai sääntömääräisenä toimipaikkana tai muulla osoitteella, joka voi olla ajankohdasta on ilmoitettu tämän säännöksen mukaisesti ilmoituksen tehneelle osapuolelle.

Jos jokin tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen pitää jotakin näiden myynti- ja toimitusehtojen säännöksiä pätemättöminä tai täytäntöönpanokelvottomina kokonaan tai osittain, näiden liiketoimintasääntöjen muiden määräysten pätevyys ei vaikuta siihen.

Näitä myyntiehtoja ja sopimuksia säännellään Slovenian lainsäädännön mukaisesti ja ostajan on suostuttava osallistumaan Slovenian tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

15. Tietosuoja

Ostaja on tietoinen seuraavista:

Sensilab voi siirtää tietoja ostajasta pankkiirilleen / rahoittajilleen palvelujen tarjoamiseksi ja seuraaviin tarkoituksiin:

Luottotietojen tarkistus
Luotto-ohjeiden hakeminen
Sensilabin etujen suojaamiseksi. Sensilab toimittaa ostajalle yksityiskohtaiset tiedot pankki- ja rahoittajistaan sekä pyynnöstä käytetyistä luottoluokituslaitoksista.

Sensilab d.o.o.
Sensilab S.A.
Verovškova ulica 55a, Ljubljana, Slovenija
Veronumero: 2113732000
ALV-numero: 291 5435 91