Sensilabin henkilötietoja koskeva yksityisyyden suoja

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on tutustuttaa Sensilabin verkkosivuston asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja vierailijat sen yksityisyydensuojaan ja lakiin perustuvaan henkilötietojen käsittelyyn.

Farmaseuttinen yhtiön SENSILAB  d. o. o., Verovškova Ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenia.info@sensilab.fi (jäljempänä Sensilab-yritys tai palveluntarjoaja tai henkilötietojenvalvoja) suojelee henkilötietojasi koko toiminnan ajan.

Sensilab arvostaa yksityisyyttäsi ja suojelee tietojasi aina parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa, muokata tai päivittää milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta tai ilmoitusta. Käyttämällä tätä palveuntarjoajan verkkosivustoa, käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä muutokset ja muokkaukset.

Kaikki verkkotoimintomme ovat EU:n lain säädännön mukaisia (asetus (EU) 2016/697 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EU:N Yleinen tieto suoja-asetus (GDPR) )) ja perustamissopimuksen yleissopimusten ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) ja Slovenian tasavallan kansallisen lainsäädännön (henkilötietosuojalaki (ZVOP-1, Ur. l. RS, No. 94/07), Sähköisen markkinoinnin direktiivi (Electronic Commerce Market Act ,ZEPT, Ur. l. RS, No. 96/09 ja 19/15) jne.).

Tietosuojakäytäntö kattaa tietojen käsittelyn sinusta, jonka palveluntarjoaja saa aina, kun käytät Sensilab-verkkosivustoja, tai jaat sivun toisella tavalla.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavaltuutettu

Henkilötietojenvalvoja on yhtiö SENSILAB farmacevtska Družba d. o. o., Verovškova Ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Sensilab-yhtiössä on tietosuojasta vastaava valtuutettu henkilö, joka on saatavilla seuraavalla sähköpostiosoitteella: dpo@sensilab.com.

Jos sinulla on kysyttävää yksityisyysensuojan käytöstä tai tämän politiikan mukaisten oikeuksienne käyttämisestä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan edellä mainitun yhteyden kautta.

Tietoja valtuutetusta henkilöstä

Yhtiö

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana

Sähköpostiosoite

dpo@jkgroup.si(vain GDPR:n liittyvissä asioissa)

Peruskäsitteet

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa (esim. Nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.).

Rekisterinpitäjä tarkoittaa oikeushenkilöä, joka määrittelee henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun (3 ).

Käsittely tarkoittaa henkilötietojen keräämistä, tallentamista, saatavuutta ja kaikkia muita käyttötapoja.

ETA tarkoittaa Euroopan talousaluetta, eli Euroopan Unionin jäsenvaltioita, sekä Islantia, Norjaa ja Liechtensteinia.

Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tietoja, joista sinut tunnistaa yksilöksi. Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on sellainen, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti erityisesti tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin perustuen.

Palveluntarjoaja, tässä osiossa kuvaillun yksityisyydensuojan säännösten mukaisesti, kerää seuraavia henkilötietoja: 

 • perustiedot käyttäjästä (nimi, sukunimi, asuinpaikka, syntymäaika, sijainti),
 • yhteystiedot ja tiedot käyttäjän viestinnästä palveluntarjoajan kanssa (sähköposti, puhelinnumero, päivämäärä, kellonaika ja sähköpostin tai sähköpostiviestin sisältö, puhelujen päivämäärä, kellonaika ja kesto, puheluiden tallennus),
 • kanava ja kampanja - hankintatapa tai lähde, jonka kautta käyttäjä otti yhteyttä palveluntarjoajan kanssa (verkkosivusto ja mainoskampanja, puhelinkeskus, fyysinen kauppa)
 • tiedot kaikista käyttäjän ostamista ja laskutuksista (ostopäivä, ostetut tuotteet, ostettujen tuotteiden hinnat, hankinta-arvo, maksutapa, toimitusosoite, laskun numero ja päivämäärä, laskun antaneen henkilön koodi jne.) ja tiedot tuotteiden palautusten ratkaisemisesta
 • tiedot käyttäjän käyttämästä palveluntarjoajan verkkosivustosta (käyntien, vierailtujen sivujen tai URL-osoitteiden päivämäärät ja kellonajat, yksittäisillä sivuilla vierailu, vierailtujen sivujen määrä, verkkosivustossa käytetty kokonaisaika, verkkosivustossa tehdyt muutokset) ja tiedot käyttäjän käyttäytymisestä (lukeminen) vastaanotetuihin viesteihin (sähköposti, tekstiviesti).;
 • tiedot lomakkeista, jotka käyttäjä on vapaaehtoisesti sallinut käytettäväksi esim. palkintopeleissä tai käyttämällä konfiguraattoreita tai täyttämällä kyselyn, joiden avulla tunnistetaan optimaaliset tuotteet käyttäjän tarpeisiin;
 • muut tiedot, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti palveluntarjoajalle, sikäli kuin nämä tiedot ovat tarpeen palvelun suorittamiseksi. Palveluntarjoaja ei kerää tai käsittele henkilökohtaisia tietojasi muulloin kuin silloin kun annat suostumuksen siihen, esimerkiksi verkkosivuston käytön kautta, kun tilaat tuotteita tai palveluita, tilaat e-lehden, osallistut arvontaan jne. Palveluntarjoaja käsittelee tietojasi myös silloin, kun henkilötietojen keräämiselle on laillinen perusta, sopimusperuste tai kun käsittelyn tarjoajalla on perusteltu etu.

Keräämme myös henkilökohtaisia tietojasi käyttämällä evästeitä sivustollemme. Voit lukea lisää evästeiden käytöstä täältä.

Palveluntarjoaja kerää vain ne henkilötiedot, jotka ovat tarkoituksellisia ja tarpeellisia tietojenkäsittelyn toteuttamiseksi.

Aika, jonka palveluntarjoaja säilyttää kerätyt tiedot, määritellään tarkemmin tämän yksityisyydensuojakäytännön kohdassa Henkilötietojen säilyttäminen.

Laillinen perusta tietojenkäsittelyyn

Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee henkilötietojasi seuraaviin oikeuksiin pohjautuen:

 • Käsittely perustuen lailliseen oikeuteen
 • Käsittely perustuen sopimukseen
 • Käsittely perustuen yksilön suostumukseen
 • Käsittely perustuen oikeutettuun etuun

Käsittely perustuen sopimukseen

Tarvitsemme tietosi tarvittaessa sopimusvelvoitteidemme tekemiseksi, toteuttamiseksi ja täyttämiseksi. Tässä tapauksessa henkilötietojen toimittaminen on vapaaehtoista.

Jos et anna henkilökohtaisia tietoja, et voi tehdä sopimusta palveluntarjoajan kanssa, eikä palveluntarjoaja voi myöskään taata palvelujen suoritusta tai toimittaa tuotteita.

Tietojenkäsittely annetun suostumuksen perusteella

Käsittelemme tietojasi, kun annat meille siihen nimenomaisen suostumuksen. Kun käsittely vaatii suostumuksen, varmistamme ensin, että sinulla on kaikki päätöksen tekemistä varten tarvitsemasi tiedot. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Jos peruutat suostumuksesi, palveluntarjoaja ei ehkä pysty tarjoamaan sinulle palvelua.

TIetojenkäsittely perustuen oikeutettuun etuun

Palveluntarjoaja voi myös käsitellä tietoja palveluntarjoajan harjoittaman laillisen edun perusteella, paitsi jos nämä edut ylittävät henkilötietojen suojaamista vaativan rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet. Jos laillista etua käytetään, palveluntarjoajan on aina suoritettava arviointi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Jos käsittely tapahtuu laillisen edun vuoksi, käyttäjällä on oikeus vastustaa käsittelyä. Voit lukea lisää oikeuksistasi jäljempänä tässä yksityisyydensuojakäytännössä.

Tietojenkäsittely perustuen lakiin

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi, kun meitä sitova laki velvoittaa tekemään niin (esimerkiksi verolaki velvoittaa säilyttämään laskut). Käsittelemme näitä henkilökohtaisia tietoja lain vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee henkilökohtaisia tietojasi seuraaviin tarkoituksiin

Käsittelyn tarkoitus

Tarkemmat perustelut

Kommunikointi kanssamme palveluidemme tarjoamisesta ja vastaus pyyntöihimme

Näitä ovat ilmoitukset ja pyyntöihin vastaaminen, valitusten ratkaiseminen, tyytyväisyyskyselyjen täyttäminen jne. Mainittu käsittely suoritetaan perusteltavan lailliseen etuun pohjautuen, ja varmistamaan tehokas viestintä sekä menestyksekäs liikesuhde käyttäjiin.

Tehdystä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden tekeminen ja täyttäminen

Palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen tekeminen ja toteuttaminen, mukaan lukien palveluntarjoajan tilauksien täyttäminen (tuotteiden toimittaminen ja palveluiden tarjoaminen), yhteydenpito kanssasi, maksujen tarkistaminen ja palveluntarjoajan ja/tai sinun muiden velvoitteiden täyttäminen. Käsittelemme henkilötietoja sopimusperusteisesti ja ennen sopimussuhdetta.

Jos et anna meille kaikkia sopimuksen tekemiseen tarvittavia tietoja, pidätämme oikeuden keskeyttää tai peruuttaa tilauksen.

Suora yhteydenpito asiakkaisiin erikoistarjouksilla, alennuksilla tai muulla sisällöllä sähköpostitse tai SMS-viestillä.

Sensilab d.o.o ilmoittaa asiakkailleen tuotteistaan, palveluistaan ja sisällöstään lain ZEKom-1 perusteella (Slovenian tasavallan sähköisen viestintälain mukaisesti, joka on pantu täytäntöön 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58 / EY nojalla). Ostaja voi milloin tahansa pyytää tällaisen viestinnän ja henkilötietojen käsittelyn lopettamista (vastalause).Ostaja voi lopettaa tällaisen viestinnän milloin tahansa viestissä olevan linkin kautta tai kirjallisella pyynnöllä sähköpostiosoitteeseen dpo@sensilab.com tai käyttämällä seuraavaa lomaketta www.sensilab.fi/dpo. Käsittelemme tässä tapauksessa tietosi lain mukaisesti.

Suora yhteydenpito erikoistarjouksista ja muusta sisällöstä sähköpostitse

Suostumuksesi perusteella Sensilab d.o.o. ilmoittaa sinulle tuotteista, palveluista, alennuksista ja sisällöstä sähköpostitse. Ostaja voi milloin tahansa pyytää tällaisen viestinnän ja henkilötietojen käsittelyn lopettamista ja suostumuksen peruuttamista. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sivustolla lueteltujen yhteyshenkilöiden kautta https://www.sensilab.fi/ota-yhteytta.

Suora yhteydenpito erikoistarjouksista ja muusta sisällöstä puhelimitse ja postitse.

Suostumuksen perusteella Sensilab d.o.o tiedottaa asiakkaille myös määräajoin tuotteista, palveluista, alennuksista ja sisällöstä, myös puhelimitse ja postitse. Ostaja voi milloin tahansa pyytää tällaisen viestinnän ja henkilötietojen käsittelyn lopettamista ja suostumuksen peruuttamista. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sivustolla lueteltujen yhteyshenkilöiden kautta https://www.sensilab.fi/ota-yhteytta.

Yleistä tilastollista tietojenkäsittelyä ostajista ja heidän ostoksistaan sekä mahdollisista tulevista asiakkaista (kontaktit) sisäisen tutkimuksen tekemistä varten liittyen myyntiin, toistuviin ostoihin, asiakkaiden ostoskäyttäytymisen kokonaiskuvaan, mainostamiseen ja yritystoiminnan tehostamiseen.

Yhtiömme, Sensilab.d.o.o., tekee yleistä tilastollista tietojenkäsittelyä liittyen ostajiin ja heidän ostoksiinsa, kuten myös mahdollisiin tuleviin asiakkaisiin (kontaktit). Tähän tietojenkäsittelyyn perustuen teemme sisäisiä analyysejä myynnistä, toistuvista myynneistä ja asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, sekä seuraamme ja tehostamme mainostamistamme, esim:

 • seuraamme myyntiä myyntikanaviemme kautta (internet, kaupat, puhelinkeskus),
 • seuraamme toistuvien ostosten tekijöiden määrää, sekä toistojen aikataulua ja arvoa,
 • seuraamme yleisiä tilastollisia myyntitietoja kuten kokonaisostosten arvoa, tuotteiden määrää per tilaus ja vastaavanlaisia tietoja.
 • seuraamme reaktioita sähköposteihimme, tekstiviesteihimme, puhelinsoittoihimme ja muihin mainosviesteihimme (tv-, radio- ja internet-mainonta) ja siihen perustuen tehostamme mainontaamme (teemme päätöksiä mainonnasta: mitä, missä, kenelle ja miten).

Tämän tyyppinen tilastollinen seuranta mahdollistaa meidän tehostaa yritystoimintaamme ja mainontaamme yleisellä tasolla sekä tarjota käyttäjille tuotteita ja palveluita edulliseen hintaan. Tietojen käsittely oikeutetun edun pohjalta mahdollistaa laadukkaat palvelut asiakkaille.

Pääsy käsiksi tietoihin edellistä ostoksistasi ja muihin tietoihin Sensilab puhelinkeskuksen ja kauppojen avulla tarjotaksemme parempaa palvelua ja tarjouksia.

Kun soitat puhelinkeskukseemme (tai soitamme sinulle) tai vierailet kaupassamme (jos ja kun itse tunnistat henkilöllisyytesi) konsulttimme saavat pääsyn tallennettuihin henkilötietoihisi ja ostohistoriaasi, jonka perusteella he voivat tarjota parempaa palvelua ja paremmin kohdennettuja tarjouksia.

Tämä käsittely pohjautuu oikeutettuun etuun.Jo et toivo näin tapahtuvan, voit lopettaa tällaisen tietojenkäsittelyn kirjoitetulla pyynnöllä sähköpostiosoitteeseen dpo@sensilab.com tai käyttämällä seuraavaa lomaketta www.sensilab.fi/dpo.

Tietojenkäsittely hakematta-jätetyistä lähetyksistä vilpin estämiseksi

Yhtiömme, Sensilab d.o.o., käsittelee tietoja hakematta-jätetyistä lähetyksistä oikeutettuun etuumme perustuen. Näin voimme päätellä jos ja ketkä ostajat suhteettomasti tilaavat lähetyksiä maksutapana maksu toimitushetkellä, eivätkä lunasta tilausta, mikä tuottaa meille liiketoiminnan vahinkoa, jonka toivomme estävämme.

Kun tunnistamme tämänlaisia tilaajia, estämme heille vaihtoehdon suorittaa maksusuoritus toimituksen yhteydessä, mutta he voivat silti tilata tuotteita suoramaksulla maksukorteilla tai PayPalilla.

Automatisoitu sähköpostiviestintä käyttäjän kanssa perustuen hänen internetostoksensa aloittamiseen.

Yhtiömme, Sensilab d.o.o., perustuen lailliseen oikeuteen, joskus lähettää sähköpostiviestejä muistutuksena mahdollisille tuleville asiakkaille, että he ovat laittaneet tuotteita ostoskoriin, mutta eivät ole vieneet tilausta loppuun saakka. Viesti muistuttaa heitä viemään tilauksen loppuun tai tarjoaa apua ja ohjeita tilauksen tekemisessä.

Jos et toivo näin tapahtuvan, voit estää tämän tyyppisen tietojenkäsittelyn milloin tahansa joko lähettämällä meille kirjallisen pyynnön sähköpostiimme dpo@sensilab.com tai täyttämällä oheisen lomakkeen www.sensilab.fi/dpo

Automatisoitu sähköpostiviestintä käyttäjän kanssa perustuen hänen katsomaansa tuotteeseen.

Sensilab d.o.o. lähettää satunnaisia sähköpostiviestejä potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat katsoneet samaa tuotetta vähintään kahdesti Sensilabin verkkosivustolla 7 päivän aikana, oikeutetun etumme ja suostumuksen perusteella.

Jos he ovat syöttäneet sähköpostiosoitteensa jonnekin Sensilabin verkkosivustolla saman 7 päivän aikana, tarkistamme ensin (oikeutettu etu), onko kyseiselle sähköpostiosoitteelle annettu suostumus Sensilabin sähköpostiviestien vastaanottamiseen. Jos suostumusta ei ole annettu, poistamme syötetyn sähköpostiosoitteen välittömästi ja pysyvästi.

Jos tietylle sähköpostiosoitteelle on annettu suostumus Sensilabin sähköpostiviestien vastaanottamiseen, lähetämme yhden tai useamman sähköpostiviestin, jossa potentiaalista asiakasta muistutamme ostamaan tuote, jota hän on katsonut vähintään kaksi kertaa.

Googlen uudelleenmarkkinoinnin käyttö

Käyttämällä Google-uudelleenmarkkinointia voimme antaa Googlen näyttää sinulle Google-mainoksia (mainoksia) tuotteidemme osalta muilla verkkosivustoilla ja sovelluksissa (mukaan lukien Youtube) Sensilabin verkkosivustoilla näkemiesi tuotteiden perusteella (sivut, joilla vierailet).

Evästeiden avulla Google "muistaa" laitteesi ja vierailusi jollakin Sensilabin verkkosivuista sekä sen, mitä tuotetta katsoit. Kun vierailet verkkosivustolla tai käytät Google Display-verkostoon kuuluvaa sovellusta, Google saattaa näyttää sinulle mainoksen katsomastasi tuotteesta.

Google Remarketingin käyttämiseksi nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi käsitellään ja lähetetään Googlelle, kuitenkin anonymisoidussa muodossa. Vaikka Sensilab käyttää Google-uudelleenmarkkinointia, Sensilab ei voi tietää, oletko tehnyt ostoksen jollakin Sensilabin verkkosivustolla napsauttamalla Google-mainosta.

dpo@sensilab.com tai täyttämällä lomakkeen osoitteessa www.sensilab.fi/dpo.

Verkkotilin käyttö ja GDPR-tietojen käyttö

Käsittelemme henkilötietojasi päästäksemme käyttäjätilillesi, jolloin pääset käsiksi henkilötietoihisi ja säätelemme annettua suostumusta. Voit myös tarkastella aikaisempia tilaustietoja. Käsittelemme henkilötietoja oikeutettujen etujen perusteella.

Kohdennettu perusyhteydenpito (sähköposti, SMS, puhelut, posti, selainilmoitukset, verkkosivustotiedot, sosiaaliset mediat) alennuksilla, tarjouksilla ja muulla sisällöllä

Osana kohdennettua perusyhteydenpitoa (sähköpostitse, SMS, puhelimitse, postitse, selainilmoituksilla, verkkosivustotiedoilla, sosiaalisilla verkostoilla) yritämme tarjota sinulle asiaankuuluvia tarjouksia, alennuksia ja muuta sisältöä, joka voi kiinnostaa sinua aiemman vuorovaikutuksesi perusteella.

Tämän vuoksi käytämme seuraavia tietoja sinusta:

 • väestötilastolliset tiedot (sukupuoli, ikä),
 • ostohistoria (ostetut tuotteet ja ostosten määrä),
 • perus ostoskäytöksesi arvioiminen Sensilabin internetsivuilla (yksittäisten tuotteiden tai muun sisällön katseleminen, joka saattaa aikaansaada kohdennettujen viestien lähettämisen) ilman, että näitä tietoja käytetään käyttäjäprofiilin luomiseen.

Tämän käsittelyn aikana emme tee minkäänlaista automaattista tai puoliautomaattista profilointia, pelkästään keräämme soveltuvia käyttäjäryhmiä kohdennetuille viesteillemme. Emme koskaan keskity yksittäisten käyttäjien tietoihin, me kokoamme yhteen tietojenkäsittelyä suurista ryhmistä.

Näihin tietoihin perustuu minkälaisia viestejä saat meiltä::

 • Ostaja voi lopettaa tällaisen viestinnän milloin tahansa klikkaamalla peruuta tilaus-linkkiä saapuneessa viestissä, lähettämällä kirjallisen pyynnön oheiseen sähköpostiin dpo@sensilab.com, tai täyttämällä oheisen lomakkeen www.sensilab.fi/dpo

Facebookin Custom Audiences-palvelun käyttäminen (Facebookin mukautetun yleisön mainontatyökalun käyttö)

Yhtiömme Sensilab d.o.o käyttää myös Facebook Custom Audiences –palvelua (Facebookin mukautetun yleisön mainontatyökalu) verkkomainonnassa osana suostumusta viestiä henkilökohtaisia tarjouksia ja sisältöä käyttäjän profiilin perusteella

Palvelu toimii seuraavasti:

 1. Siirrämme palvelimelle Facebookiin sähköpostiosoitteesi, jonka olemme saaneet sinulta ostoksestasi tai olet antanut sen vapaaehtoisesti.
 2. Facebook tekee vertailun sähköpostiosoitteesi ja sen käyttäjätietokannan välillä ja määrittää, oletko Facebookin käyttäjä.
 3. Jos et ole Facebookin käyttäjä, me tai Facebook ei käytä sinun sähköpostiosoittettasi tässä tarkoituksessa.
 4. Jos olet Facebookin käyttäjä, Facebook lisää sinut hiljattain luotuun luetteloon mukautetuista yleisöistä, joiden avulla voimme, ja vain me, näyttää tälle käyttäjäryhmälle räätälöityjä mainoksia Facebookissa.
 5. Tämän perusteella voimme näyttää sinulle kohdistettuja ja räätälöityjä mainoksia sekä ylimääräisiä alennuksia. dpo@sensilab.com, tai täytä oheinen kaavake www.sensilab.fi/dpo.

Verkkosivuston asiakastilin käyttö ja pääsy GDPR-tietoihin

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi tarjotaksemme pääsyn käyttäjätilillesi ja voidaksesi käyttää sitä palveluntarjoajan kanssa. Tämän avulla pääset käsiksi sinua käsitteleviin henkilökohtaisiin tietoihin ja säätelet annettua suostumusta. Asiakastililläsi voit myös katsella aiempia tilauksiasi. Käsittelemme henkilötietoja perusteltujen etujemme perusteella

Yhteydenpito räätälöidyillä tarjouksilla ja sisällöllä tilisi perusteella

Suostumuksesi perusteella palveluntarjoaja suorittaa myös henkilökohtaista viestintää eri viestintäkanavien kautta (verkkosivut, sähköposti, puhelin, posti, selaimen ilmoitukset, verkkosivustotiedot, sosiaaliset verkot).

Jotta voimme tarjota sinulle parhaita mahdollisia räätälöityjä tarjouksia ja sisältöä, suostumuksellasi suunnittelemme yhteydenpidon kanssasi profiilisi perusteella tehdäksemme siitä henkilökohtaisempaa sinulle.

Tähän käytämme seuraavia tietoja:

 • Demografiset tiedot (sukupuoli, syntymäpäivä tai ikä, osoite)
 • Ostohistoria kaupassamme (ostetut tuotteet, ostopäivämäärä, ostojen määrä)
 • Vastaukset erilaisiin Sensilabin kyselyihin Sensilabin verkkosivustoilla
 • Käyttäytyminen Sensilabin sivustoilla (yksittäisten tuotteiden tai sisällön tarkastelu, tuotteiden lisääminen ostoskoriin, maksaminen)
 • Vastauksesi (viestin avaaminen, linkin napsauttaminen, ostaminen) meidän lähettämiin viesteihin
 • Tiedot, jotka on saatu SensiVital-mittauksen yhteydessä.

Tästä käyttäjäprofiilista riippuu millaista sisältöä ja tarjouksia meiltä saat:

 • Mitä tuotteita ja sisältöä sinulle esittelemme (esim. nivelet, kehonpuhdistus, painonpudotus, terveellinen ruokavalio jne.), jotka saattaisivat kiinnostaa sinua, mukaan lukien verkkosivustolla näkyvä sisältö.
 • Mitä tarjouksia saat (Sensilabin asiakkaat, joilla on enemmän tai useammin ostoksia, saavat parempia tarjouksia)
 • Kuinka usein lähetämme sinulle viestejä ja minkä kanavien kautta

Jos olet antanut suostumuksesi tähän käsittelyyn etkä enää halua sallia sitä, voit lopettaa tämän tietojenkäsittelyn milloin tahansa saamasassi viestissä olevan linkin kautta tai kirjallisella pyynnöllä sähköpostiosoitteeseen dpo@sensilab.com tai täyttämällä oheisen lomakkeen www.sensilab.fi/dpo.

Jos haluat saada räätälöimätöntä sähköpostia etkä halua henkilökohtaista (räätälöityä) sähköpostia, voit tilata räätäläimättömän sähköpostin täältä www.sensilab.fi/dpo.

Lain vaatimusten täytäntöönpano, oikeuksiamme suojelu ja riitojen ratkaisu

Keräämme henkilötietoja tiettyyn tarkoitukseen lain mukaisest.

Lakisääteiset velvoitteet:

Keräämme tietosi laillisten velvoitteidemme täyttämiseksi, esim. tilien pito verotuksen tarpeisiin. Käsittelemme tietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen lakien vaatimusten täyttämiseksi.

Henkilötietojen säilyttäminen

Palveluntarjoaja säilyttää henkilökohtaiset tietosi vain niin kauan kuin se on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi, jota varten henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietoja, joita käsitellään oikeudellisella pohjalla, palveluntarjoaja säilyttää laissa määritellyn ajan.

Henkilötietoja, joika käsitellään henkilön ja palveluntarjoajan välillä, säilytetään sopimuksen perusteella sopimuksen voimassaoloaikana ja 5 vuotta sen päättymisen jälkeen, ellei käyttäjän ja palveluntarjoajan välisestä sopimuksesta ole kiistelty. Tällöin palveluntarjoaja tallentaa tiedot viiden vuoden ajan tuomioistuimen ratkaisusta tai ratkaisun lopullisuudesta tai, jos oikeudellista riitaa ei ole, viisi vuotta sovintoratkaisupäivästä.

Palveluntarjoaja säilyttää palveluntarjoajan yksilön henkilökohtaisen suostumuksen perusteella käsittelemät henkilötiedot, kunnes henkilö peruuttaa tämän suostumuksen. Palveluntarjoajan on poistettava tällaiset tiedot ennen peruuttamista vain silloin, kun henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jo saavutettu.

Henkilötietojen tallennusajan päättymisen jälkeen rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot tehokkaasti ja pysyvästi, jotta niitä ei voida yhdistää yksilöön

Rekisterinpitäjä määrittelee määräajat tarkemmin alla olevassa taulukossa:

Käsittelyn tarkoitus

Säilytysaika

Yhteydenpito kanssasi palveluidemme tarjoamiseksi ja vastataksesi pyyntöihimme

6 kuukautta yhteydenpidon loppumisesta

Tehdystä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden tekeminen ja täyttö

5 vuotta sopimuksen toteuttamisesta

Suora tiedottaminen asiakkaille tarjouksista, alennuksista ja muusta sisällöstä sähköpostitse tai tekstiviestillä

Peruutukseen saakka

Suora tiedottaminen asiakkaille tarjouksista, alennuksista ja muusta sisällöstä sähköpostitse tai tekstiviestillä puhelimitse tai postilla.

Peruutukseen saakka

Sensilab-puhelinkeskuksen ja myymälöiden konsulttien pääsy aikaisempiin tilauksiisi ja muihin tietoihisi tarjotakeseen parempaa palvelua ja parempia tarjouksia

Peruutukseen saakka

Tietojenkäsittely perusteettomista tilauksista petosten estämiseksi

5 vuotta tietojenkäsittelyn aloituksesta

Automaattinen yhteydenpito sähköpostilla käyttäjän kanssa verkko-ostoprosessi n alkamisen perusteella.

Peruutukseen saakka

Räätäilöity perusyhteydenpito (sähköposti, tekstiviesti, puhelu, posti, selainilmoitukset, verkkosivustotiedot, sosiaaliset verkot) henkilökohtaisilla alennuksilla, tarjouksilla ja sisällöllä.

Peruutukseen saakka

Facebookin mainontatyökalun "Facebook Custom Audiences” käyttö (Facebookin mukautetun yleisön mainontatyökalun käyttö)

Peruutukseen saakka

Google uudelleenmarkkinoinnin käyttö

Peruutukseen saakka

Verkkosivun asiakastilin käyttö

Peruutukseen saakka

Pääsy henkilötietoihin verkkosivulla

Peruutukseen saakka

Räätälöidyt e-lehdet

Peruutukseen saakka

Markkinointiviestintä käyttäjän profiloinnin perusteella

Peruutukseen saakka

Henkilötietojen sopimuksellinen käsittely

Palveluntarjoaja voi antaa tietoihin liittyviä tehtäviä muille (sopimuskäsittelijät). Sopimussuhteiset käsittelijät voivat käsitellä luottamuksellisia tietoja ainoastaan palveluntarjoajan nimissä palveluntarjoajan toimeksiannon (kirjallinen sopimus tai muu säädös) rajoissa ja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti.

Sopimussuhteisetkäsittelijät, joille rekisterinpitäjä lähettää henkilötietoja, ovat:

 • r kirjanpitopalvelu, asianajotoimistot ja muut oikeudellisen neuvonantajan palvelut;
 • tietojenkäsittelyn ja analytiikan tarjoajat;
 • IT-järjestelmien ylläpito;
 • sähköpostimarkkinointipalvelut (esim. MailChimp ja muut);;
 • maksujärjestelmien tarjoajat (esim. Ayden, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay ja muut);
 • asiakassuhteiden hallintajärjestelmien tarjoajat (esim. Microsoft);
 • verkkomainonnan ratkaisujen tarjoajat (esim. Google, Facebook).

Palveluntarjoaja ei jaa henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille.

Sopimussuhteiset käsittelijät voivat käsitellä henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden puitteissa eivätkä saa käyttää sitä omien etujensa hoitamiseen.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen vastaanottajat eivät välitä henkilötietoja kolmansille maille (Euroopan talousalueen jäsenmaiden ulkopuolelle - EU: n jäsenille ja Islannille, Norjalle ja Liechtensteinille) eikä kansainvälisille järjestöille, USA:ta lukuun ottamatta - kaikki sopimussuhteiset käsittelijät Yhdysvalloissa ovat yksityisyyden suojan Privacy Shield ohjelmassa.

Valinnanvapaus

Sinä hallitset itse antamasi tietoja. Jos et halua antaa tietojasi palveluntarjoajalle, emme voi tarjota sinulle tiettyjä palveluita.

Henkilön, joka haluaa peruuttaa sähköpostiuutiskirjeen, tulee ilmoittaa meille sähköpostitse osoitteeseen info@sensilab.fi. Asiakaspalvelumme palvelee englanniksi. Jos henkilökohtaisiin tietoihin (postinumeroon, sähköpostiosoitteeseen, fyysiseen osoitteeseen, puhelinnumeroon) tehdään muutoksia, ilmoita meille sähköpostitse osoitteeseen info@sensilab.fi.

Automaattisesti tallennetut tiedot (ei-henkilökohtaiset tiedot)

Aina kun kirjaudut sivuillemme, yleiset, ei-henkilökohtaiset tiedot (selaimen käyttäjät, käyntien määrä, keskimääräinen vierailun kesto, vieraillut sivut) tallennetaan automaattisesti (ei osana rekisteröintiä). Näitä tietoja käytetään verkkosivustomme houkuttelevuuden mittaamiseen ja sisällön ja käytettävyyden parantamiseen. Tietojasi ei tutkita tarkemmin eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tietoja, jotka tallennetaan väliaikaisesti kiintolevyllesi, jotta sivustomme tunnistaa tietokoneen, kun seuraavan kerran käyt verkkosivustolla. Palveluntarjoaja käyttää evästeitä vain verkkosivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseen ja verkkomainonnan optimointiin.

Mainosten evästeet valvovat yksilön käyttämää palveluntarjoajan verkkosivustoa, paitsi jos henkilö ei hyväksy verkkosivuston evästeiden käyttöä.

Voit lukea lisää evästeistä ja niiden käytöstä täältä.

Turvallisuus

Palveluntarjoaja on vahvasti sitoutunut varmistamaan henkilötietojen suojan. Tietosi ovat aina suojattuja häviämisen, tuhoutumisen, väärentämisen, manipuloinnin ja luvattoman käytön ja luvattoman julkistamisen varalta.

Henkilötietojen suojaamiseksi toteutetaan järjestelmällisiä ja teknisiä toimenpiteitä, kuten:

 • työntekijöiden koulutus;
 • työntekijöiden valvonta ja yksittäisten työntekijöiden säännölliset tarkistukset;
 • Sopimuskäsittelijöiden huolellinen valinta ja valvonta;
 • sähköisesti tallennettujen tietojen varmuuskopiointi;
 • tietokonelaitteiden säännöllinen huolto ja päivitys;
 • asianmukaisten sisäisten sääntöjen ja ohjeiden antaminen henkilötietojen suojaamiseksi.

Alaikäisen suostumus tietoyhteiskunnan palveluihin

Alle 16-vuotiaat eivät saa lähettää henkilötietoja verkkosivuille ilman vanhemman tai laillisen huoltajan lupaa (suostumusta tai hyväksyntää). Palveluntarjoaja ei koskaan kerää tietoisesti henkilötietoja alaikäisiltä (alle 16-vuotiailta) eikä millään tavalla käytä niitä tai luovuta niitä luvattomalle kolmannelle osapuolelle ilman vanhempien tai laillisten huoltajien lupaa.

Edellä mainittu ei vaikuta jäsenvaltioiden yleiseen sopimusoikeuteen, kuten alaikäisiä koskevan sopimuksen voimassaoloa, laatimista tai vaikutuksia koskeviin määräyksiin.

Käytettävissä olevaa teknologiaa silmällä pitäen palveluntarjoaja osoittaa kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että laillinen huoltaja antoi suostumuksensa tai hyväksyntänsä.

Yksilön oikeudet tietojenkäsittelyssä

Jos sinulla on jotain kysyttävää yksityisyydensuojastamme tai henkilötietojen käsittelystä, voit kääntyä puoleemme milloin tahansa. Kirjoita meille sähköpostiosoitteeseen info@sensilab.fi . Pyynnöstäsi toimitamme sinulle tarvitsemasi tiedot tai (lain mukaisesti) huolehdimme oikeuksistasi. Palvelemme englanniksi.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

Oikeus peruuttaa suostumus: jos olet antanut henkilökohtaisen suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn (yhden tai useamman tarkoituksen vuoksi), sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamisesta.

Suostumus voidaan peruuttaa kirjallisella ilmoituksella, joka lähetetään palveluntarjoajalle jollekin palveluntarjoajan kontaktille verkkosivuston osoitteessa https://www.sensilab.fi/ota-yhteytta.

Henkilötietojen käsittelyn suostumuksen peruuttamisella ei ole kielteisiä seurauksia tai seuraamuksia yksilölle. On kuitenkin mahdollista, että rekisterinpitäjä ei välttämättä pysty tarjoamaan yhtä tai useampaa palvelua suostumuksen peruuttamisen jälkeen, jos näitä palveluja ei voida suorittaa ilman henkilötietoja (esim. Etuusklubi tai mukautettu viestintä;.

Oikeus pääsyyn henkilötietoihin: henkilöllä on oikeus saada palveluntarjoajalta (henkilötietojen käsittelijä) vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietoja, ja jos näin on, pääsy henkilötietoihin ja seuraavat tiedot: käsittelyn tarkoitukset, asianomaisten henkilötietojen ryhmät, käyttäjät, ajanjakso, jona henkilötiedot tallennetaan, tai perusteet, joita käytetään kyseisen ajan määrittämiseksi, oikeus pyytää oikaisua tai henkilötietojen poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käyttöä, oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, tietojen lähde, jos tietoja ei ole kerätty kyseiseltä henkilöltä, automaattisen päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien profilointi GDPR: n 15 artiklan mukaisesti merkityksellistä tietoa kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn merkityksestä ja suunnitelluista seurauksista;

Oikeus oikaista henkilötietoja: henkilöllä on oikeus pyytää palveluntarjoajalta virheellisten henkilötietojen korjaus ilman tarpeetonta viivytystä. Tietojenkäsittelyn tarkoitukset huomioon ottaen henkilöllä on oikeus oikaista puutteellisia henkilötietoja, myös toimittamalla lisäilmoitus;

Oikeus poistaa henkilötietoja (”oikeus unohtua”): sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista palveluntarjoajalta ilman tarpeetonta viivytystä, jos jokin seuraavista syistä on olemassa:

(a) henkilötiedot eivät enää ole tarpeen niiden tarkoitusten osalta, joita varten ne on kerätty tai muutoin käsitelty,

(b) olet peruuttanut suostumuksesi, eikä jatkokäsittelyyn ole oikeudellista perustaa,

(c) olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, eikä käsittelyä varten ole pakottavia perusteltuja syitä,

(d) henkilötietojasi on käsitelty laittomasti,

(e) henkilötiedot on poistettava, jos noudatetaan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaista oikeudellista velvoitetta, joka koskee palveluntarjoajaa,

(f) henkilötietoja on kerätty tietoyhteiskunnan tarjouksen yhteydessä.

Sinulla ei ole oikeutta tietojen poistamiseen tietyissä olosuhteissa, kuten GDPR 17 artiklan 3 kohdassa määritellään:

Oikeus rajoittaa käsittelyä: yksityishenkilönä sinulla on oikeus saada palveluntarjoajalta rajoitusta käsittelystä, jos jokin seuraavista koskee:

(a) kyseenalaistat henkilötietojen oikeellisuuden ajanjaksolle, jonka aikana palveluntarjoaja voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden,

(b) käsittely on laitonta ja vastustat henkilötietojen poistamista ja pyydät niiden käytön rajoittamista,

(c) palveluntarjoaja ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta sinä vaadit niitä oikeudellisten vaatimusten perustamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen,

(d) olet vastustanut käsittelyä, kunnes on varmistettu, ovatko palveluntarjoajan lailliset perusteet ohittaneet sinun;

Oikeus tietojen siirrettävyyteen: sinulla on oikeus päästä käsiksi henkilökohtaisiin tietoihisi, jotka olet antanut palveluntarjoajalle, strukturoidussa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja sinulla on oikeus välittää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle palveluntarjoajan estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos:

(a) käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen; ja

(b) käsittely tapahtuu automatisoiduilla keinoilla.

Kun käytät oikeutta tietojen siirrettävyyteen, sinulla on oikeus saada henkilökohtaiset tiedot suoraan yhdeltä rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista;

Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä: henkilöllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyä, jos se on tarpeen julkisen tehtävän suorittamiseksi tai yleisen edun hyväksi olevan tehtävän vuoksi, erityistilanteeseen liittyvistä syistä (henkilötietojen käsittely lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleisen edun vuoksi toteutettavan tehtävän tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi) (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan e alakohta), käsittely on välttämätöntä palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen harjoittamien oikeutettujen etujen kannalta (6 artikla ( GDPR: n 1 kohdan f alakohta), mukaan lukien tietojen perusteella tehty profilointi; palveluntarjoaja ei saa käsitellä henkilötietojasi, ellei palveluntarjoaja ole osoittanut pakottavia perusteltuja syitä käsittelyyn, jotka ovat tärkeämpiä kuin henkilön edut, oikeudet ja vapaudet tai oikeudellisten vaatimusten perustaminen, käyttäminen tai puolustaminen.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaiseen markkinointiin, joka sisältää profilointia siinä määrin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin; jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, henkilötietoja ei enää käsitellä tällaisiin tarkoituksiin.

Jos tietoja käsitellään tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin, sinulla on oikeus erityistilanteeseen liittyvistä syistä vastustaa tietojesi käsittelyä, ellei se ole välttämätöntä yleiseksi hyväksi todetun tehtävän suorittamiseksi;

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: sinulla on oikeus jättää valitus valvontaviranomaiselle väitetystä rikkomuksesta, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on asuinpaikka, työpaikka tai paikka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia tai oikeussuojakeinoja, jos katsotte, että henkilötietojesi käsittely on vastoin tietosuojaa koskevia säännöksiä.

Jokaisella luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin itseään koskevaa valvontaviranomaisen oikeudellisesti sitovaa päätöstä vastaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole käsitellyt valitusta tai ilmoittanut rekisteröidylle kolmen kuukauden kuluessa tehdyn valituksen etenemisestä tai ratkaisusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja. Menettely valvontaviranomaista vastaan on tehtävä sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa valvontaviranomainen on sijoittautunut. Henkilö voi lähettää kaikki hänen henkilötietoja koskevat pyyntönsä kirjallisesti palveluntarjoajalle jollakin verkkosivuston yhteystiedoista https://www.sensilab.fi/ota-yhteytta .

Jotta voidaan varmistaa luotettava tunnistus, jos käyttäjä käyttää henkilötietojaan koskevia oikeuksiaan, palveluntarjoaja voi pyytää käyttäjältä lisätietoja ja kieltäytyä toimimasta yksilön pyynnöstä, jollei palveluntarjoaja ole osoittanut, että se ei ole pystyy tunnistamaan käyttäjän.

Palveluntarjoajan on käyttäjän pyynnöstä käytettävä tietojenkäsittelyä koskevia oikeuksiaan antamaan tietoja ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Ilmoitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen rikkomisesta

Henkilötietojen rikkomisen tapauksessa palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä, ellei palveluntarjoaja pysty osoittamaan, että tietojenkäsittelyrikkoumus ei todennäköisesti aiheuta vaaraa yksilöiden oikeuksiin ja vapauksiin. Kun epäillään rikoksesta, palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan asiasta poliisille ja / tai syyttäjälle.

Jos rikkomus aiheuttaa todennäköisesti suuria riskejä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin, palveluntarjoajan on ilmoitettava asiasta välittömästi tai, mikäli se ei ole mahdollista, ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoituksen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä.

Pääsy sosiaalisiin verkostoihin

Verkkosivumme kautta pääset käyttämään alla määriteltyjä internet-laajennuksia, joita palveluntarjoaja käyttää toiminnassaan:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

Jokainen näistä sosiaalisista verkostoista toimii yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti tarjotakseen palveluitaan. Sensilab ei ota vastuuta sosiaalisten verkostojen käytöstä, joihin se tarjoaa pääsyn verkkosivustonsa kautta. Kysymykset ja väitteet tulisi osoittaa kyseiselle sosiaaliselle verkostolle.

Tietosuojakäytännöt ovat saatavissa alla olevista linkeistä:

Muutosten julkaiseminen

Kaikki tietosuojakäytäntömme muutokset julkaistaan tällä sivustolla.

Päivitetty: 06.05.2024