Toimijat

SensiLAB -ohjelman pääasialliset toimijat ovat Turku Science Park Oy sekä Turun yliopiston Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus. Ratkaisujen toteuttamisessa ovat mukana myös Koneteknologiakeskus Turku Oy ja Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -yksikön sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Turun yksikön toimijat. Alla kuvaukset toimintaan osallistuvista yksiköistä.

Turku Science Park Oy edistää korkeakoululähtöisen osaamisen hyödyntämistä ja yritysten kilpailukykyä sekä synnyttää uutta liiketoimintaa bioteknologiassa (BioTurku® – Life Science ja materiaali­teknologia) sekä tieto- ja viestintäteknologiassa (ICT Turku). Toimimme myös valtakunnallisen Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Varsinais-Suomen koordinaattorina sekä johdamme ohjelmaan kuuluvaa kansallista HealthBIO-Terveyden bioklusteria.

Korkean osaamistason liiketoiminta edellyttää yliopistojen ja korkeakoulujen, yritysten sekä julkisen sektorin tiivistä yhteistyötä. Turku Science Park Oy toimii strategisena kumppanina yliopistoille, korkeakouluille sekä niin käynnistyville kuin jo toimiville, kasvuhakuisille yrityksille.

Turun yliopiston Technology Research Center (TRC) on kansainvälisesti toimiva yksikkö, jonka tutkimus keskittyy teollisuuteen liittyvään ICT-sektorin tutkimukseen monilla toimialoilla ja tieteiden välillä. Yksikkö keskittyy kolmeen päätutkimushaaraan: Mikroelektroniikkaan, Sulautettuihin järjestelmiin ja laajennettuun/lisättyyn todellisuuteen sekä Biolääketieteelliseen ja ympäristöalan ICT-sovelluksiin.

TRC perustettiin vuoden 2014 alussa, ja tunnettiin aiemmin nimellä BID Technology. Katso toiminnastamme lisää www-sivuilta!

Tekniikka, ympäristö ja talous (TYT) on yksi Turun ammattikorkeakoulun kuudesta opetuksen tulosalueesta. Monialaisella tulosalueella – ”innovaatioakatemiassa” – tekniikan ja muotoilun osaaminen yhdistyy myyntityön osaamiseen. Tämä liitettynä kestävän kehityksen huomioimiseen edistää monipuolisesti varsinaissuomalaisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.

LUT Kone on korkealaatuisen kone- ja metalliteknisen osaamisen, osaajien ja tutkimuksen keskittymä tieteen, yritystoiminnan ja yhteiskunnan tarpeisiin. LUT Kone on kansainvälisesti merkittävä osaaja kone- ja metalliteollisuuden sovelluksissa. Laitoksen ydinosaaminen liittyy digitaaliseen suunnitteluun ja tuotantoon sekä vaativiin hitsattuihin metallirakenteisiin.

Laitoksen professuureja ovat virtuaalisuunnittelu, konedynamiikka, teräsrakenteet, mekatroniikka, tuotantotekniikka, hitsaustekniikka, lasertekniikka, pakkaustekniikka ja kuitukomposiitit.

Koneteknologiakeskus Turku Oy on Turun alueen oppilaitosten ja yritysten yhteinen uuteen teknologiaan keskittyvä koulutus- ja kehittämiskeskus. Keskus tarjoaa yrityksille ja oppilaitoksille tilat ja laitteet opiskelijaryhmien koulutukseen sekä opiskelijoille mahdollisuuden lopputöiden tekoon yhdessä teollisuuden kanssa. Yrityksille on myös tarjolla monenlaisia koulutusratkaisuja henkilöstön kouluttamiseen.

trc_logo_text_300

UTU_small

sciencepark

Turun ammattikorkeakoulu

LUT_logo

koneteknologiakeskus

Viimeksi muokattu: 27.2.2014